Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán tại {{website}}

1. Đối với khách hàng chuyển khoản trước. Vui lòng chuyển khoản vào danh sách tài khoản sau

 

 

2. Đối với khách hàng nhận hàng theo hình thức COD, vui lòng không xem hàng trước thanh toán. FIONA sẽ hỗ trợ sau bán hàng.

back to top